Case Kaleorid: there’s an easier way to increase your potassium intake

Low potassium level or hypokalemia is usually caused by excessive potassium loss. Different foods are a good source for replenishing, but in Finland, the most common way for treating and preventing hypokalemia is one over-the-counter potassium supplement.

Sold solely at pharmacies, Kaleorid has been on the market for 50 years with the same formulation. To celebrate the anniversary and to remind the audience of this pharmaceutical classic we created the cheerful Kaleorid campaign with just the right amount of information.

The central campaign message was to inform pharmacies and also HCP audiences of an easier way to increase potassium levels. We chose classic potassium-rich food sources for visualizing Kaleorid’s potassium content: if eating a whole heap of potatoes isn’t appealing, try Kaleorid instead.

SmPC-lyhennelmä ammattilaisille (lääkärit/farmasistit):

Kaleorid 750 mg ja 1g depottabletti

Vaikuttava aine: Kaliumkloridi. Käyttöaihe: Hypokalemia ja sen ehkäisy diureettihoidon yhteydessä. Annostus ja antotapa: Profylaktisessa käytössä 1-2 750 mg tablettia 2-3 kertaa päivässä, 1 g tabletti kahdesti päivässä. Hypokalemiassa annos määräytyy yksilöllisesti seerumin kaliumpitoisuuden mukaan. Yleensä kaksi 750 mg:n tablettia 2-3 kertaa päivässä riittää, kunnes seerumin kaliumpitoisuudet ovat korjaantuneet. Tämän jälkeen annos on yleensä 1-2 750 mg:n tablettia kahdesti päivässä. 1 g tableteilla annostus on yleensä kaksi tablettia kahdesti päivässä. Seerumin kaliumpitoisuus tulisi määrittää säännöllisesti, jotta annostusta voidaan muuttaa riippuen vaikutuksesta. Tabletit on nieltävä kokonaisina vähintään yhden vesilasillisen kera muussa asennossa kuin makuuasennossa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Hyperkalemia sekä hyperkalemiaan mahdollisesti johtavat tilat. Vaikea munuaisten vajaatoiminta. Maha-suolikanavan haavaumat ja ahtaumat. Hoitamaton Addisonin tauti. Varoitukset ja varotoimet: Annosteltava varoen vanhuksille ja potilaille, joilla on sydän- tai munuaissairaus, hyperkalemiaan altistava tila tai suolen hidastunut läpikulku. Sydämen tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava. Ylemmän ja alemman maha-suolikanavan ahtaumia, verenvuotoja, haavaumia ja peroraatioita voi esiintyä. Hoito on keskeytettävä, jos vakavaa pahoinvointia, oksentelua tai mahavaivoja esiintyy. Tarkemmat varoitukset ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Samanaikainen käyttö kaliumia säätävien diureettien, ACE-estäjien, angiotensiini II -reseptorin salpaajien, reniinin estäjien, siklosporiinin, takrolimuusin, trimetopriimin sekä kaliumia sisältävien lääkkeiden kanssa lisää hyperkalemian riskiä. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Tule käyttää varoen raskaana oleville, ja vain jos mahdolliset hyödyt ylittävät mahdolliset riskit. Kalium erittyy rintamaitoon, mutta normaaleja hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin. Haittavaikutukset: Maha-suolikanavan häiriöitä tai hyperkalemiaa voi esiintyä. Haittavaikutusten yleisyyttä ei voida arvioida tietojen vähyyden takia. Muut haittavaikutukset ks. valmisteyhteenveto. Ei korvattava. Itsehoitolääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto. Markkinoija: Karo Pharma Oy. (27.10.2020)