Klikkaukset eivät kerro, mitä asiakkaasi haluaa saavuttaa

Markkinointia mitataan monenlaisilla KPI-arvoilla. On tärkeää mitata, analysoida tuloksia, raportoida ja seurata. Lukujen seuraamisen lisäksi pitää kuitenkin muistaa markkinoinnin todellinen päämäärä.

Klikkaus on vain pieni askel matkalla tavoitteeseen

Liikenteen saaminen verkkosivuille ei ole lopullinen tavoite. KPI-arvot ovat vain suuntaviivoja, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Edes tuoteostot eivät kerro, mitä asiakkaasi todella tarvitsee.

Oman tuotteen ominaisuuksien luetteleminen tai tutkimusdatan tykittäminen eivät anna asiakkaalle sellaista lisäarvoa, joka todella auttaa arjen haasteissa.

Hyvässä markkinoinnissa on kaksi vaihetta. Ensin on ratkaistava todellinen ongelma, ja sitten on kerrottava se muillekin.

Äänieristettyjä työtiloja ja puhelinkoppeja valmistava Framery on esimerkki yrityksestä, joka näkee pidemmälle. Heidän todellinen tavoitteensa ei ole äänieristäminen, vaan tehdä ihmiset onnelliseksi töissä. Tähän tavoitteeseen pyritään miellyttävämmän toimistoympäristön avulla: ja tämän tavoitteen Framery kertoo hienosti myös viestinnässään.

Avokonttorin akustointi ja äänieristys eivät siis ole tavoitteita, vaan ne ovat välietappeja, jotka ratkaistaan todelliseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Aivan sama logiikka pätee myös terveysalalla.

Lääketeollisuuden tavoite on parantaa potilaan elämänlaatua

Jos keskittyy vain välietappeihin, ei vanhan sanonnan mukaan näe metsää puilta. Moni asiakkaamme lääketeollisuudessa on havahtunut tähän.

Lääkeyritysten viestinnässä ja markkinoinnissa on selvästi siirrytty kohti lisäarvon tuottamista.

Oman tuotteen ominaisuuksien luetteleminen tai tutkimusdatan tykittäminen eivät anna asiakkaalle sellaista lisäarvoa, joka todella auttaa arjen haasteissa.

On tapahtunut selvä muutos kohti tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Katse on nyt potilaassa ja potilaan auttamisessa. Potilaan elämälaadun parantaminen on yhteinen tavoite, jota kohti sairaalat, lääkäriasemat, lääkärit, hoitajat ja lääketehtaat tähtäävät yhdessä.

Lääkeyritysten viestinnässä ja markkinoinnissa on selvästi siirrytty kohti lisäarvon tuottamista.

Tarjoamalla yksittäisiä arvokkaita ratkaisuja otamme askeleita yhteisen suuremman tavoitteen suuntaan: potilaan arjen parantamiseen.

10.9.2019
Johanna Kestilä