Case Herantis Pharma: Verkkosivujen ylläpitoa ja somehallintaa

Herantis Pharma on suomalainen bioteknologia-alan yritys, jonka missiona on kehittää taudinkulkuun vaikuttavia lääkkeitä hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttämiseksi.

Herantis Pharman markkinointikumppanina olemme saaneet seurata aitiopaikalta uuden, Parkinsonin taudin kulkuun vaikuttavan lääkeaihion matkaa ja olla mukana varmistamassa, että tuotekehityksen eri vaiheet tulevat nähdyksi ja kuulluksi.

Vuodesta 2020 lähtien olemme vastanneet kokonaisuudessaan Herantis Pharman verkkosivujen ylläpidosta, ja vuonna 2024 nappasimme kopin myös somehallinnasta.

Herantis Pharma on pörssiyhtiö, jota koskee erityinen, lakiin säädetty tiedonantovelvollisuus. Pidämme omalta osaltamme huolta velvoitteen toteutumisesta varmistamalla, että tärkeä tieto julkaistaan verkossa ja somessa oikealla sisällöllä oikeaan aikaan.

KarpaloGroup is a reliable marketing partner. They have helped us to maintain our company website and are now taking care of our LinkedIn marketing processes. This helps us a lot and saves us time for everything else.