Case Biosimilaari-info.fi – Suomi on kirjoittamattomien säästöjen maa

Biologinen lääkehoito on mullistanut monen sairauden hoidon mutta samalla kasvattanut yhteiskunnan lääkekorvauskustannuksia. Biosimilaari on yhtä turvallinen, tehokas ja laadukas kuin alkuperäinen biologinen lääke, mutta sen aiheuttama hintakilpailu laskee yleensä koko lääkeryhmän hintaa merkittävästi.

Mitä useampi lääkäri aloittaa tai vaihtaa hoidon biosimilaariin, sitä enemmän lääkekustannuksissa säästetään. Biosimilaarit siis mahdollistavat yhä useammalle potilaalle biologisen lääkehoidon. Suomessa ollaan vielä muita Pohjoismaita jäljessä biosimilaarien hyödyntämisessä.

Biosimilaari-info.fi on sivusto, jossa kerrotaan biosimilaarien vaikutuksesta lääkekustannuksiin. Sivuston  indeksityökalulla voidaan seurata biosimilaarien käyttöastetta koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin.

Suunnittelimme asiakkaallemme sivuston sisällön lisäksi laajan markkinointikampanjan, joka sisälsi muun muassa sosiaalisen median kampanjan ja suorapostituksia lääkärikohderyhmälle.