Janne Suontaus

Tutkimme: mikä apteekin verkko­sivu­kävijää oikeasti kiinnostaa?

29.01.2020 / Janne Suontaus

Oppiaksemme ja ymmärtääksemme kävijän tarpeita on viisaampaa tutkia kuin olettaa. Toteutimme syksyllä 2019 tutkimuksen apteekkien www-sivujen kävijöiden määrästä, laadusta ja käyttäytymisestä. Sivustojen kävijädatan läpikäyminen on ollut hyvin mielenkiintoista, ja vaikka data on aina tilastollista keskiarvotietoa, se antaa vastauksen hyvin moneen kysymykseen, jotka muuten jäisivät oletuksen varaan.

Tutkimuksen aineistona toimii kävijädata yli 80 apteekin www-sivuilta 30 päivän ajalta, joten on turvallista sanoa, että Suomen mittakaavassa otos on kattava. Tänä aikana kävijöitä apteekkien sivustoilla oli yhteensä 63 000 ja käyntejä 74 000. Tilastotiedon keräämiseen on käytetty Google Analyticsiä ja mukana on apteekkeja joka puolelta Suomea.

Mitä data kertoo?

Näin suuresta otoksesta voidaan päätellä asiakaskäyttäytymisen suuria linjoja, ei yksittäisten kävijöiden intressejä. Joukkoon mahtuu kävijöitä laidasta laitaan, mutta selviä tilastollisia trendejä on helppo löytää. Niistä voidaan oppia ja niiden pohjalta asiakasta voidaan palvella verkossa entistäkin paremmin.

Apteekkien sivuilla käydään silloin, kun ollaan itse liikkeellä

Käyttäjistä noin 64 % selasi sivustoa joko älypuhelimella tai tabletilla. Tutkimusta tehtäessä Suomessa mobiililaitteiden osuus kaikesta internetin käytöstä oli 46 %,1 joten apteekkien www-sivujen kävijöiden osalta mobiililaitteiden osuus on merkittävästi suurempi. Tästä voidaan päätellä, että apteekkien sivuilla asioidaan monesti silloin, kun ollaan itse matkalla jonnekin. Junassa, bussissa, autossa tai kävellen liikuttaessa älylaite on useimmiten mukana ja nopea internet-yhteys lähes koko ajan lähes jokaisen saatavilla.

Jos datasta olisi suodatettu pois apteekkien oma liikenne sivuille, kuten sivustoa päivitettäessä, olisi mobiilikäyttäjien osuus varmasti vielä entistäkin suurempi.

Enemmistö kävijöistä on naisia

Apteekkien www-sivujen kävijöistä 72,3 % oli naisia. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että data kävijän sukupuolesta ja iästä on melko ohutta, sillä tieto saadaan vain niiltä, jotka sen ovat hakukoneille kertoneet. Sukupuolijakauma vaikuttaa kuitenkin uskottavalta – onhan apteekissa asioivista asiakkaista myös selvästi suurin osa naisia.

Ikäjakaumassa suurin ryhmä on 25–34-vuotiaat (34,3 %). Toiseksi eniten on 35–44-vuotiaita (20,5 %) ja siitä ylöspäin kävijöiden määrä vähenee tasaisesti iän kasvaessa. Yli 65-vuotiaita kävijöistä on noin 9,5 %. Ikäjakaumaa selittää varmasti osittain sekä ruuhkavuosia elävien lapsiperheiden kohonnut apteekkiasioinnin tarve sekä sukupolvien väliset erot digitaalisten laitteiden omaksumisessa.

Kaikkiaan kävijöiden keskimääräisessä profiilissa ei voida sanoa olevan suuria yllätyksiä.

Kävijöistä 85 % ei käy etusivua pidemmällä.

Mitä apteekkien www-sivuilta etsitään?

Tutkimuksen tuloksista nousi esiin muutama mielenkiintoinen poikkeama. Sivustoilla käynnit ovat kertaluontoisia, eikä palaavia kävijöitä juuri ole. Tämä viittaa siihen, että sivustolta tullaan etsimään jotain hyvin tarkkaan rajattua tietoa ja sen löydettyään kävijä poistuu.

Kävijöistä 85 % ei käy etusivua pidemmällä. Selvästi todennäköisin ensimmäinen klikkaus on yhteystiedot-sivulle. Tästä voidaan päätellä, että apteekkien sivustot vastaavat kävijän tiedon tarpeeseen todella hyvin – yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät useimmiten etusivulta. Toisaalta palveluihin, tarjouksiin ja kosmetiikkatuotteisiin tutustutaan hyvin harvoin. Kosmetiikkasarjoja esittelevälle sivulle kävijöistä päätyy vain 0,7 % ja palaute-sivulle vain 0,38 %.

Apteekkien sivustoilta etsitään siis selvästi aukioloaikoja ja yhteystietoja. Missä on lähin apteekki ja onko se auki? Pidempää aikaväliä seuratessa kävijöiden määrässä on aina selkeä piikki juhlapyhien kohdalla, jolloin apteekki ei välttämättä ole auki totutusti. Tämä vahvistaa entisestään käsitystä siitä, että kävijät etsivät ensisijaisesti aukioloaikoja.

Aukioloajat ja yhteystiedot kannattaa laittaa helposti löydettäväksi etusivulle ja mieluiten heti alkuun.

Kuinka palvella asiakasta vielä paremmin verkossa?

Ottaen huomioon apteekkien määrän otoksessa ja seurantajakson keston kävijöitä sivustoilla on kaikkiaan vähänlaisesti. Tämä ei välttämättä silti tarkoita, etteikö kävijä löytäisi etsimäänsä. Kävijä etsii sijaintia ja aukioloaikoja, ja ne löytyvätkin usein heti Googlen hakutuloksista ilman että apteekin verkkosivuille edes tullaan. Kävijän ollessa todennäköisesti liikkeellä hakuhetkellä tämä tieto on hänelle siinä tilanteessa täysin riittävä. On siis hyvin tärkeää, että apteekin Google MyBusiness -tiedot ovat verkossa ja ajan tasalla.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että apteekkien www-sivujen täytyy toimia nopeasti ja luotettavasti älylaitteilla. Aukioloajat ja yhteystiedot kannattaa laittaa helposti löydettäväksi etusivulle ja mieluiten heti alkuun. Ihmiset ovat internetissä asioidessaan kärsimättömiä ja mikäli he eivät löydä etsimäänsä nopeasti, saattaa asiakas turhautua ja päätyä toiseen apteekkiin.